Пета Национална Конференция за Редки Болести 2014

Ден 1
26 септември (петък)

Последна актуализация - 23 септември 2014 г.

12.00 - 18.30 Регистрация
12.00 - 13.00 Прес-конференция
Зали Пловдив 2-3
13.15 - 13.30 Официално откриване и приветствия
Зали Пловдив 2-3
13.30 - 15.30 СЕСИЯ 1
Клинични изследвания за редки болести
Модератори: Проф. Румен Стефанов, Владимир Томов
Зали Пловдив 2-3
Проф. Румен Стефанов
Институт за редки болести / МУ-Пловдив
10 години дейности за редки болести в България - постижения и предизвикателства
Д-р Ирина Ковачева
Министерство на здравеопазването
Нормативна база за експертни центрове, референтни мрежи и регистър за редки болести в България
Dr. Stephen Groft
NIH Office for Rare Diseases Research
Evolving approaches to the needs of the rare diseases community
Д-р Иван Георгиев
Quintiles / БАКП
Обзор на клиничните изпитвания в България и предизвикателства пред изпитванията в областта на редките болести
15.30 - 16.00 Кафе-пауза
16.00 - 18.00 СЕСИЯ 2
Диагностични и терапевтични иновации за хемофилии
Научен симпозиум, подкрепен от Bayer
Модератор: Проф. Фани Мартинова
Зали Пловдив 2-3
Д-р Ангелина Стоянова
УМБАЛ "Св. Георги"
Съвременно лечение на хемофилия
Проф. Фани Мартинова
УМБАЛСМ "Пирогов"
Мениджмънт на хемофилията в трансфузионната медицина
Д-р Евгения Шурлиева
УМБАЛСМ "Пирогов"
Трансфузионна терапия при спешни пациенти с вродени коагулопатии
Д-р Иван Мартинов
УМБАЛСМ "Пирогов"
Алгоритъм на поведение при болни с вродени коагулопатии и коронарни интервенции
19.00 Гала-вечеря
10 години Информационен център за редки болести и лекарства сираци

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно.

 Copyright © 2014 • www.raredis.org • Всички права запазени