Пета Национална Конференция за Редки Болести 2014

ГОСТ-ЛЕКТОР

  • Д-р Стивън Грофт, Център за научни изследвания на редките болести, Национални институти по здравеопазване, САЩ

НАУЧНИ СЕСИИ

  • Актуални тенденции в клиничните проучвания за редки болести
  • Редки невромускулни болести
  • Редки лизозомни болести на натрупването
  • Хемофилии

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА

  • Актуални тенденции в клиничните проучвания за редки болести
  • Опит и добри практики от клиничните проучвания за редки болести в България и ЕС
  • Значение и място на клиничните проучвания в дейността на експертните центрове и референтните мрежи по редки болести
  • Взаимодействие между клиничните проучвания и регистрите за редки болести
  • Взаимодействие между клиничните проучвания и оценката на здравни технологии за редки болести


Copyright © 2014 • www.raredis.org • Всички права запазени